Co to jest ip

Co to jest ip

Internet Protocol Address, czyli wszystkim dobrze znane ( a przynajmniej większość osób myśli, że jest w stanie samodzielnie opracować definicję tego adresu). Ip jest unikalnym numerem, charakterystycznym w danym momencie dla pewnego urządzenia, które podłączone zostało do sieci. Najczęściej spotkać się można z dziesiętnym zapisem adresu ip, składającym się z czterech części, które pomiędzy sobą oddzielone są kropkami. Adresy ip wykorzystuje się nie tylko w szeroko rozumianym internecie, ale również w lokalnych sieciach.

 

W przypadku adresów, które w danym momencie przypisuje się danemu komputerowi, część tych bitów, które w zapisie zajmują lewą stronę, używane są do identyfikowania sieci. Dokładna ilość bitów identyfikujących sieć uzależniona jest od klasy adresu. Natomiast pozostałe w adresie ip bity służą do identyfikacji konkretnego komputera, który w danym momencie podłączony został do sieci. Każdy adres ip składa się również z części sieciowej oraz części hosta, która stanowi reprezentację danego komputera. A czy Ty wiesz jakie jest Twoje ip i będziesz je w stanie bez problemu odnaleźć i sprawdzić?