Nauka przedszkolna.

Nauka przedszkolna.

Przedszkole – czy warto posyłać tam dzieci?

W głowach wielu rodziców pojawia się pytanie o to czy warto wysyłać dzieci do przedszkola. Często odsuwamy moment podjęcia tej decyzji jak najdłużej, szczególnie gdy mamy możliwość pozostania z dzieckiem w domu. Bardzo często decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola wiąże się z obowiązkiem powrotu do pracy obojga rodziców. Według nas warto jednak podchodzić bardziej optymistycznie do nauki naszych dzieci w przedszkolu, ponieważ wynika z nich naprawdę wiele korzyści. Po pierwsze dzieci obcując z rówieśnikami mają szansę na lepszy rozwój psychiczny, ale również uczą się funkcjonowania w grupie oraz w społeczeństwie. Jest to wiedza niezbędna do prawidłowego funkcjonowania na co dzień, a niestety w warunkach domowych nie zawsze istnieje możliwość przekazania tych informacji dziecku.

Wiedza pozyskiwana w przedszkolu

Ważnym aspektem uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych jest poszerzanie wiedzy dzieci już od pierwszych dni. Maluchy, których rodzice decydują się na skorzystanie z usług przedszkola lepiej się rozwijają i wiedzą więcej na temat otaczającego je świata. Oczywiście zdobywana przez nich wiedza dotyczy podstawowych elementów takich jak nazwy pór roku lub zwierząt, z którymi się stykają. Wiele lekcji przekazywanych maluchom w trakcie zajęć dotyczy zachowania się poza domem są to na przykład zasady przechodzenia przez jezdnię lub postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Dzięki takim zajęciom nasze dzieci zdobywają informacje, które mogą okazać się kluczowe jeśli chodzi o ich funkcjonowanie nie tylko w okresie dzieciństwa, ale również w dorosłym życiu. W przedszkolu przekazywana jest nie tylko wiedza teoretyczna, ale również wiedza związana z zasadami zachowania, z okazywaniem szacunku otaczającym nas osobom lub z funkcjonowaniem w grupie. Dzięki wspólnej zabawie maluchy uczą się dzielić oraz współpracować z innymi. Są to zatem umiejętności bardzo ważne w tworzeniu dorosłych relacji.